• Klachten

 • Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over
  de door ons geleverde diensten. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk.
  Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
  Dit geldt ook in het geval dat de geleverde dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de besprekingen mocht verwachten.
  Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
  Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord.
  Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

  Uw klacht kunt u sturen aan:


  R. Weber Schilders- en Onderhoudsbedrijf
  Bruinvisch 12 
  3144 DJ Maassluis
  of naar: info@rweber.nl